Podmínky použití

Tyto stránky jsou automaticky generovány pomocí OpenAi modelu gtp-3.5-turbo. Obrázky poskytuje Pexels nebo OpenAI model Dall-e. Stránky slouží pro vývoj technologie APP (automatická publikační platforma) a její ověření v praxi.

Údaje na těchto stránkách můžou být nepravdivé a zavádějící. Každý uživatel používá stránky na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese odpovědnost za škody vám způsobené nepravdivými údaji na těchto stránkách publikovanými.